Bäckström, Per. «”Den laglösa Fantasin till makten!” Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin». Nordlit 9, no. 2 (juli 1, 2005): 5-26. åpnet august 15, 2020. https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1846.