Karlsen, Ole. “Sonetten Som Aritmetisk Og Arkitektonisk Struktur: En Intertekstuell Lesning Av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› Fra «Seint Rodnar Skog I Djuvet» (1956)”. Nordlit, no. 3 (January 1, 1998): 121–141. Accessed October 24, 2021. https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2176.