1.
Christiansen S. Written in Skin: SuicideGirls. Nordlit [Internett]. 1. mars 2009 [sitert 3. april 2020];13(1):45-2. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1465