1.
Whittaker H, Schmidt M, Heith A. Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies. Nordlit [Internett]. 1. mars 2009 [sitert 23. august 2019];13(1):333-6. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1490