1.
Wærp HH. Forord. Nordlit [Internett]. 1. april 2007 [sitert 8. august 2020];11(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1495