1.
Schmidt M, Torjussen SS, Whittaker H. Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies. Nordlit [Internett]. 1. april 2007 [sitert 19. januar 2021];0(22):267-71. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1593