1.
Kromann TH. A Little Magazine Called <i>Mak</i&gt;. In the Periphery of the Revolution. Nordlit [Internett]. 1. mai 2007 [sitert 8. august 2020];11(1):155-67. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1757