1.
Whittaker H, Schmidt M, Heith A. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit [Internett]. 1. mars 2009 [sitert 18. januar 2020];13(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1808