1.
Whittaker H, Kudrjavtseva T, Schmidt M. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit [Internett]. 1. juni 2006 [sitert 5. august 2021];0(20). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1812