1.
Whittaker H, Nesby LH. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit [Internett]. 1. juni 2006 [sitert 19. januar 2021];0(19). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1831