1.
Whittaker H, Kudrjavtseva T, Nesby LH. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 24. februar 2020];9(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1844