1.
Moi R. Going on beyond Modernism in Beckett’s <i>Texts for Nothing</i&gt;. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 26. februar 2020];9(2):133-52. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1855