1.
Whittaker H. Aksumstelen. Et monuments skiftende betydninger. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 21. oktober 2019];9(2):307-26. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1863