1.
Bäckström P, Nesby LH, Kudrjavtseva T. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 11. juli 2020];9(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1867