1.
Rottem Øystein. Brevet. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 24. februar 2020];9(1):11-2. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1870