1.
Mähönen H, Måseide AK. Er fru Ruben jødisk eller ikke? En drøfting av hennes karakter i Hamsuns <i>Siste Kapitel</i&gt;. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 15. juli 2020];9(1):27-4. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1872