1.
Aadland E. Hvem setter tittelen på et dikt?. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 26. januar 2021];0(17):193–202. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1881