1.
Fredriksen LT. ”Elveland” – Irony and Laughter as Power Media in Sea Sámi Folk-Song Tradition. Nordlit [Internett]. 1. juli 2004 [sitert 21. januar 2020];8(1):47-2. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1907