1.
Harr KE. Med brystet spent. Nordlit [Internett]. 1. august 2003 [sitert 19. september 2020];7(1):29-30. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1939