1.
Hageberg O. Institusjonshistoriske streiflys. Nordlit [Internett]. 1. august 2003 [sitert 26. september 2020];7(1):37-9. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1941