1.
Gaasland R. Formens optimisme. Analyse av Thomas Kingos "Hver har sin Skæbne". Nordlit [Internett]. 1. august 2003 [sitert 19. september 2020];7(1):313-24. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1960