1.
Mjør KJ. Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur. Nordlit [Internett]. 1. juli 2005 [sitert 31. mai 2020];9(2):105-32. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/1967