1.
Karlsen O. Postmoderne litteraturhistorieskriving. Nordlit [Internett]. 1. september 2001 [sitert 30. november 2020];0(10):125–129. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2091