1.
Engelskjøn R. Vev og nettverk, tekst og tidrom. Nordlit [Internett]. 1. februar 2000 [sitert 21. januar 2021];0(7):63–77. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2118