1.
Skaftun A. ‹Glahns død›. Nordlit [Internett]. 1. februar 2000 [sitert 16. januar 2021];0(7):105–135. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2120