1.
Greve A. Poesi og sted. Nordlit [Internett]. 1. februar 2000 [sitert 8. august 2020];4(1):137-54. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2121