1.
Karlsen O. Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur: En intertekstuell lesning av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› fra «Seint rodnar skog i djuvet» (1956). Nordlit [Internet]. 1998 Jan. 1 [cited 2021 Oct. 24];(3):121–141. Available from: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2176