1.
Zachariassen K. Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge. Nordlit [Internet]. 2012 May 1 [cited 2023 Feb. 2];(29):1-13. Available from: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2298