1.
Brandt JR. The Tomba dei Tori at Tarquinia: A ritual approach. Nordlit [Internett]. 16. november 2014 [sitert 8. august 2020];0(33):47-4. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/3186