1.
Korte C. The manifesto as genre in Ibsen’s John Gabriel Borkman. Nordlit [Internett]. 20. februar 2015 [sitert 13. april 2021];0(34):151–160. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/3361