1.
Øfsti M. Den norske videobutikken: 1979–2017. Nordlit [Internett]. 8. mars 2019 [sitert 17. januar 2020];0(41):87–107. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/4623