1.
Stang S. The Broodmother as Monstrous-Feminine—Abject Maternity in Video Games. Nordlit [Internett]. 11. november 2019 [sitert 31. mars 2020];0(42):233–256. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/5014