1.
Nesby L, Løkholm Ramberg I, Johnsson H. Kolofon. Nordlit [Internett]. 20. januar 2021 [sitert 21. april 2021];0(47). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/5746