1.
Schmidt M, Wærp HH. Innledning. Nordlit [Internett]. 1. september 2009 [sitert 26. september 2020];13(2):5-6. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/594