1.
Wærp HH. Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns <i>På gjengrodde stier</i&gt;. Nordlit [Internett]. 1. september 2009 [sitert 30. mars 2020];13(2):161-86. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/961