1.
Arntzen E. "Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap. Nordlit [Internett]. 1. september 2009 [sitert 26. februar 2020];13(2):205-18. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/963