Søk


 
Utgave Tittel
 
Nr. 10 (2001): Temanummer: Identitet Talesprog som identitetsskaber og identitetsudtryk Sammendrag  PDF
Inge Lise Pedersen
 
Nr. 10 (2001): Temanummer: Identitet Identitetens grenser: om nasjonal identitet i litteraturen Sammendrag  PDF
Johan Schimanski
 
Nr. 10 (2001): Temanummer: Identitet Kulturelle identiteter i Hamsuns Mysterier og deres funksjon i romanen Sammendrag  PDF
Kaisa Maliniemi Lindbach
 
Nr. 10 (2001): Temanummer: Identitet "Å eg veit meg eit land langt der oppe mot nord" nordnorsk identitet og regionale øvelser Sammendrag  PDF
Marit Anne Hauan
 
Nr. 23 (2008): Arctic Discourses Changes in Film Representations of Sami Culture and Identity Sammendrag  PDF
Anne Kari Skardhamar
 
Nr. 10 (2001): Temanummer: Identitet Identitetens ambivalens: bondeungdomslaget i Oslo som eksempel Sammendrag  PDF
Ulrike Spring
 
Nr. 10 (2001): Temanummer: Identitet Sted og Identitet Sammendrag  PDF
Trond Thuen
 
1 - 7 av 7 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"