Søk


 
Utgave Tittel
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies From the History of Cultural Cooperation Between the Murmansk Region and the Scandinavian Countries and Finland (1985 – 2008) Sammendrag  PDF
Olga Taraskina
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies Seeking Byzantium on the Borders of Narration, Identity, Space and Time in Julia Kristeva's Novel Murder in Byzantium Sammendrag  PDF
Helena Bodin
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies Creolization and the Production and Negotiation of Boundaries in Breyten Breytenbach's Recent Work Sammendrag  PDF
Hein Viljoen
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies Identity Challenges Affecting the Spanish Enclaves of Ceuta and Melilla Sammendrag  PDF
Jaume Castan Pinos
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies Bordering Binarities and Cognitive Cartography: What on Earth Does Literature Have to do with Border Transactions? Sammendrag  PDF
Ruben Moi
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies Becoming the World Versus Identity Politics Sammendrag  PDF
Mieke Bal
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies Introduction: Cultural Production and Negotiation of Borders Sammendrag  PDF
Johan Schimanski, Stephen Frank Wolfe
 
1 - 7 av 7 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"