Søk


 
Utgave Tittel
 
Nr. 23 (2008): Arctic Discourses Depicting a Sámi Society Between Tradition and Modernization: The Strategies of Coping in Jovnna-Ánde Vest’s Trilogy Árbbolaccat Sammendrag  PDF
Lill Tove Fredriksen
 
Nr. 24 (2009): 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies The Ethnograpic Tradition in Social Science: Between the Boundaries of the Classic Scientific Ideal and Personal Experience Sammendrag  PDF
Geir Grenersen
 
Nr 38 (2016): Hamsun i Tromsø VI «DET VAR NOGEN VILDTSMAK AV HANS ÅNDE»: THOMAS GLAHN OG DET SAMISKE RUNDT SIRILUND Sammendrag  PDF
Andreas Lødemel
 
Nr 36 (2015): Berørt av bygninger Reindrift, hushold og kjønn: Sør-Troms på 1700-tallet, i historisk kildemateriale Sammendrag  PDF
Dikka Storm
 
Nr. 29 (2012): Narrating the High North Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge Sammendrag  PDF
Ketil Zachariassen
 
Nr. 5 (1999) The Sami People in Old Norse Literature Sammendrag  PDF
Hermann Pálsson
 
Nr. 13 (2003): Festskrift til Nils Magne Knutsen Det samiske i Markens grøde. Erfaringer formidlet og fornektet i teksten Sammendrag  PDF
Kristin Jernsletten
 
Nr. 23 (2008): Arctic Discourses Changes in Film Representations of Sami Culture and Identity Sammendrag  PDF
Anne Kari Skardhamar
 
Nr. 30 (2012): Medier, kultur og samfunn Tromsø som samisk by? – Språkideologier og medienes rolle i språkdebatten Sammendrag  PDF
Florian Hiss
 
Nr. 5 (1999) The Secretive Text: Yoik Lyrics as Literature and Tradition Sammendrag  PDF
Harald Gaski
 
1 - 10 av 10 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"