[1]
SaraO.K. 1999. Utviklingstrekk - samarbeide over landegrensene. Rangifer. 19, 4 (Apr. 1999), 13-22. DOI:https://doi.org/10.7557/2.19.4.1588.