[1]
TuriJ.M. 1999. Circumpolar reindrift - Større internasjonalt engasjement i reinforskningen et nødvendig neste skritt. Rangifer. 19, 4 (Apr. 1999), 23-32. DOI:https://doi.org/10.7557/2.19.4.1589.