[1]
Pedersen, R. 1999. Reindriftsforvaltningen i Norge. Rangifer. 19, 4 (Apr. 1999), 77–80. DOI:https://doi.org/10.7557/2.19.4.1600.