[1]
Haugerud (ed.), R.E. 2005. NOR-stipend 2006; NORs 14. forskningskonferanse om rein og reindrift 2006; SESAMs konferanse om grenseoverskridende reindrift 2005. Rangifer. 25, 3 (Apr. 2005), 105–106. DOI:https://doi.org/10.7557/2.25.3.1744.