[1]
Editor, E. 1982. Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark. Rangifer. 2, 2 (May 1982), 47. DOI:https://doi.org/10.7557/2.2.2.415.