[1]
Rognmo, A., Markussen, K.A., Jacobsen, E. and Blix, A.S. 2013. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse. Rangifer. 2, 1-App (Mar. 2013), 102–106. DOI:https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.447.