[1]
Nieminen, M. and Pokka, A. 1984. Försök till utfodring av renar under vinter 1981 och 1982. Rangifer. 4, 2-App (May 1984), 98. DOI:https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.522.