[1]
Nieminen, M. 1984. Utveckling och prövning av nödutfodring av renar under vintern 1984. Rangifer. 4, 2-App (May 1984), 99. DOI:https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.523.