[1]
Lenvik, D. 1984. Vinterbeiteekvivalent - et uttrykk for det forholdsmessige næringsbehov hos rein gjennom vinteren. Rangifer. 4, 2-App (May 1984), 100–106. DOI:https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.524.