[1]
Skjenneberg (ed.), S. 1985. 1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning. Rangifer. 5, 1 (May 1985), 35–37. DOI:https://doi.org/10.7557/2.5.1.534.