[1]
RaholaT. and RissanenK. 2010. Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland. Rangifer. 6, 1-App (Jun. 2010), 34. DOI:https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.596.